Teamudvikling

Hjælp til at styrke teamets samarbejde, kommunikation og resultater.

”Teamwork doesn’t require great intellectual insights or masterful tactics. More than anything else, it comes down to courage and persistence.”

Patrick Lencioni

Man bliver ikke ”bare” et team – det er et valg! Ligesom med alle andre relationer kræver godt teamsamarbejde, at I investerer tid og kræfter i at lære hinanden at kende – på godt og ondt. Det er det, der gør forskellen, når I i hverdagen skal lykkedes og skabe resultater sammen.

Jeg tilbyder skræddersyede løsninger til nyetablerede og eksisterende lederteams og afdelingsteams. Mit fokus er på ved hjælp af velafprøvede metoder at styrke jeres samarbejde, kommunikation og resultater. Det gør jeg bl.a. med følgende ydelser:

  • Teamanalyse (5 Behaviors of Cohesive Teams) - der viser hvordan jeres team aktuelt præsterer, herunder jeres styrker og udviklingsområder.
  • Personprofiler (MBTI/DiSC) - der giver jer indsigt i, hvordan forskelle i adfærd og kommunikation påvirker jeres samarbejde.
  • Teamudviklingsprocesser - involverende teamworkshops hvor temaerne fastsættes med afsæt i jeres aktuelle situation og behov.

Temaerne for en teamudviklingsproces kan være mange, men i min erfaring er nogle af de typiske temaer, som teams har glæde af at arbejde med følgende:

  • Opbygge tillid ved at lære hinanden at kende og forstå forskelle i adfærd og kommunikation.
  • Opsætte fælles mål og retning for teamet, så I arbejder henimod samme resultater.
  • Afklaring af roller og ansvar i teamet, så I har styr på, hvem der gør hvad.
  • Styrke kommunikationen i teamet ift. at forventningsafstemme, håndtere konflikter og give feedback .
  • Aftale rammer og struktur ift. møder, videndeling, arbejdsprocesser mv.
  • Opnå enighed om de værdier der skal være gældende i jeres team.

Jeanette designede og faciliterede en inspirerende dag om “Ennegrammet” for min afdeling. Hun fortalte på en entusiastisk måde om Enneagrammet, og hvordan det kan bruges til at opnå et godt samarbejde indenfor et team. Lettilgængelige præsentationer blev afløst med korte øvelser. Jeanette er god til at inddrage alle deltagere. Som én af mine medarbejder sagde ”….hun var god til at fortælle om det på en forståelig måde”. Nu flere måneder senere, synes jeg at vi stadigvæk har glæde af vores ”inspirationsdag”, bla. ved at vi bedre forstår hinandens måde at reagere på under pres. Jeg kan varmt anbefale Jeanette som proceskonsulent og inspirator.

Varighed

Teamudvikling tager tid, hvorfor aktiviteterne ofte vil strække sig over en periode. En teamudviklingsproces består typisk af en eller flere workshops á 1/2 til 2 dages varighed og  afsluttes med et opfølgningsmøde.

En fuld teamudviklingsproces omfatter analyse, design, facilitering og opfølgning på aktiviteterne. Der er naturligvis mulighed for at vælge dele af processen, men jeg anbefaler altid, at processen inkluderer opfølgning. Dette sikre at læringen og udviklingen får tid til at forankre sig i teamets måde at fungere sammen på, hvilket ofte på den lange bane skaber mere varige resultater.

 

Sted

Medmindre andet er aftalt kommer jeg ud til jer i virksomheden eller til det sted, hvor I har valgt at afholde teamdagen.

Trænger dit team til et boost?

Så lad mig hjælpe dig med at designe og facilitere din næste teamudviklingsaktivitet og få styrket samarbejdet og arbejdsglæden i teamet!