Styrk jeres stressberedskab

Foredrag og kurser i stressforebyggelse på jobbet for dig der er leder og dine medarbejdere

Mange organisationer kender til stress og overbelastning blandt ledere og medarbejdere, og ligeså mange har erfaret, hvor meget det koster for både den enkelte og organisationen, når en medarbejder må sygemeldes med stress.

Faktum er at høje krav og forventninger til os selv og andre er blevet en drivkraft og en præmis for mange. Vi vil gerne præstere godt, og vi går langt for at lykkes på jobbet. Og det udfordrer vores fysiske og psykiske sundhed mere end nogensinde. Det øger behovet for, at vi udvikler vores evne til at håndtere og vokse med de daglige belastninger og udfordringer i stedet for at blive væltet.

Når ledere og medarbejdere styrker deres stressberedskab, bliver de bedre i stand til at forebygge og undgå stress på jobbet. Både personligt og økonomisk er det langt mere rentabelt at forebygge stress, end at håndtere stressen, når den opstår.

Jeg hjælper organisationer, ledere og teams med at forebygge stress og styrke deres stressberedskab.

Jeg tilbyder foredrag og kurser med fokus på stress forebyggelse og personlig robusthed

Nedenstående er eksempler på de temaer jeg ofte arbejder med

  • Forstå stress og lær at spotte symptomerne hos dig selv og andre.
  • Forebyg stress gennem åbenhed og dialog.
  • Selvindsigt og bevidsthed som et værn mod stress og en vej til trivsel.
  • Træn din hjerne til at håndtere hverdagens stress og udfordringer.
  • Øg din opmærksomhed og styrk din evne til at fokusere og slappe af ved hjælp af mindfulness.

 

Form og varighed

Formen kan variere fra foredrag, der typisk har en variged på 1-1,5 time til kurser på 1/2 - 1 dags varighed.

Foredragene har til formål at sætte fokus på temaet og inspirere deltagerne, mens kurserne tilbyder en dybere introduktion til temaet samt praktisk træning og konkrete værktøjer.

Sted:

Medmindre andet er aftalt kommer jeg ud til jer i virksomheden eller til det sted, hvor I har valgt at afholde kurset eller udviklingsforløbet.

I forbindelse med vores fokus på at vores medarbejdere får det rigtige ”brændstof” til bedre at kunne agere i en præstationsorienteret virkelighed og tackle udfordringer, pres og livsfaser søsatte vi gå-hjem-møder om mental robusthedstræning, som Jeanette Hesthaven designede og faciliterede.

Disse inspirationsmøder gav os en fælles referenceramme for at italesætte og drøfte, hvordan vi har fokus på og arbejder med at sikre rammer, der kan understøtte medarbejdere i til tider pressede situationer. Jeanette bistod også de medarbejdere, som ønskede individuel sparring. Vi takker Jeanette for indsatsen, som hun bistod professionelt og overbevisende

Har I brug for at blive bedre til at forebygge og håndtere hverdagens stress og udfordringer?

Så book et foredrag eller kursus, og lad mig hjælpe jer med at øge trivslen og øge jeres personlige robusthed overfor hverdagens pres.