Ledelsesudvikling

Kurser og udviklingsforløb til ledergrupper, der ønsker at styrke evnen til at lede sig selv og andre.

Kravene til nutidens ledere skærpes hele tiden. Verden omkring os bliver mere og mere kompleks, og der findes ikke et men mange svar på, hvad god ledelse er. Som leder er du nødt til selv at finde ud af, hvad der virker for dig personligt og i den kontekst, du indgår i.

Ledelsesudvikling kommer således til først og fremmest at handle om at kende dig selv - at forstå dine styrker og begrænsninger som leder. Dernæst at forstå din ledelsesrolle og -opgave, samt at udvikle din evne til at indgå i relationen til andre mennesker - dine medarbejdere, lederkolleger og overordnede.

Jeg hjælper ledergrupper med at styrke evnen til at lede sig selv og andre gennem selvindsigt og udvikling af personligt lederskab. Temaerne kan skræddersyes efter jeres behov, men nedenfor kan du se de faste kurser, jeg tilbyder.

Jeg tilbyder ledelseskurser indenfor følgende temaer: 

Dit personlige lederskab – fokus på indsigt i dine styrker og udviklingsområder, afklaring af ledelsestil, dine værdier, ambitioner og mål som leder. Inkl. lederprofil og personlig feedback (2 dage, individuel samtale og 1/2 opfølgningsdag)

Ledelse af teamet – fokus på hvad der skaber et velfungerende team, herunder praktiske værktøjer til at opbygge, støtte og udvikle dit team som leder. (1 dag og 1/2 opfølgningsdag)

Lederen som coach – introduktion til coaching som ledelsesværktøj og masser af praktisk træning samt personlig feedback. (2 dage + 1/2 opfølgningsdag)

Ledelse og kommunikation - fokus på at træne de grundlæggende kommunikationsværktøjer, så du styrker din evne til at kommunikere med dine medarbejdere. Vi har bl.a. fokus på gode samtaler, forventningsafstemning, konflikthåndtering og feedback. (2 dage + 1 opfølgningsdag)

Som afdelingsleder har jeg gjort brug af Jeanette Hesthavens ekspertise inden for teamudvikling med det formål at optimere samarbejdet på tværs af faggrupperne i min afdeling. Jeanette faciliterede med succes en 5-timers workshop for min afdeling, hvor hun satte fokus på samarbejde og kommunikation igennem oplæg, dialog samt praktiske øvelser. Jeanette var samtidig en god sparingspartner for mig som afdelingsleder. Efter workshoppen har mine medarbejdere i større grad fået øjnene op for hinandens forskelligheder, og de er blevet mere bevidste omkring deres kommunikation. Helt konkret blev resultatet en liste med spilleregler for det fortsat gode samarbejde i afdelingen.

 

Varighed 

Kurserne kan afvikles som enkeltstående kurser eller sammensættes til et samlet lederudviklingsforløb bestående af flere moduler, som illustreret nedenfor:

Ledelsesmodel

Sted

Medmindre andet er aftalt kommer jeg ud til jer i virksomheden eller til det sted, hvor I har valgt at afholde kurset eller udviklingsforløbet.

Trænger din ledergruppe til at styrke ledelseskraften?

Så lad mig hjælpe jer med jeres næste lederudviklingsforløb og få styrket den individuelle ledelseskompetence og sammenholdet i teamet!