Skip to content

1:1 Stress Coaching

1:1 Stress Coaching

Hjælp til at forebygge, håndtere og afhjælpe stress hos dig som er leder – og dine medarbejdere.

Det moderne arbejdsliv stiller store krav til vores personlige robusthed – ind imellem større krav end vi som individer er i stand til at honorere. Hver dag melder mennesker sig syge fra arbejde som følge af stress eller overbelastning. En sygemelding koster både tid, kræfter og mange penge for både den enkelte medarbejder og ikke mindst virksomheden.

Jeg hjælper dig og din medarbejder med at at forebygge, håndtere og afhjælpe stress.

Et 1:1 samtaleforløb har fokus på at hjælpe dig eller din medarbejder med at genfinde balance, overskud og udvikle robusthed overfor arbejdslivets udfordringer.

Et stresscoachingforløb kan f.eks. have fokus på:

– at håndtere akut krise ifm. overbelastning / stress

– at genopbygge ro og balance

– at udvikle nye robuste vaner og mønstre

Under forløbet arbejder vi med at skabe overblik over medarbejderens situation, og dels arbejder med at genopbygge og/eller udvikle nye vaner og mønstre. Som en integreret del af forløbet arbejder jeg ofte med mindfulness som en metode til at blive mere opmærksom, nærværende og fokuseret i sin hverdag.

Forskning viser at en mindful tilgang til arbejdslivet gør os mere robuste overfor livets op og nedture.

Jon Kabat-Zinn

Varighed

Et stress-coachingforløb strækker sig typisk over minimum 5 samtaler afhængig af, om der er tale om en forebyggende indsats eller konkret stresshåndtering ifm. en sygemelding.

Sted:

Med mindre andet er aftalt finder samtalerne sted i mit coachinglokale på Nymøllevej 50 i Lyngby.

Lever du eller overlever du bare?

Så book et 1:1 stress coachingforløb og få mere overskud og balance i dit eller dine medarbejderes arbejdsliv!


Kontakt mig her