Skip to content

1:1 Ledercoaching

1:1 Ledercoaching

Rum til selvudvikling og håndtering af hverdagens udfordringer som leder.

Som leder kan man godt savne et rum, hvor man kan tænke højt, blive støttet og udfordret af en person, der ikke har aktier i din aktuelle hverdag.

1:1 ledercoaching tager afsæt i din aktuelle situation og hverdag. Vi arbejder med fokus på din personlige udvikling, og de udfordringer du møder i din hverdag som leder.

Et forløb kan f.eks. have fokus på:

  • Ledelse og udvikling af dine medarbejdere
  • Vanskelige relationer / konflikter i teamet
  • Din egen personlige udvikling som leder
  • Autenticitet og personligt lederskab
  • Overskud og balance i rollen som leder
  • Kommunikation og samarbejde

Gennem en samtale eller et forløb vil vi typisk arbejde os igennem følgende fire faser:

  • Afklaring – hvilket tema / problemstilling har du behov for at arbejde med
  • Indsigt – hvad har du behov for at udvikle / forandre i dit lederskab / din nuværende situation
  • Udvikling – hvordan du skaber denne forandring (redskaber, inspiration, kompetenceudvikling)
  • Handling – hvad skal du konkret gøre (fra tanke til handling)

Sted:

Med mindre andet er aftalt foregår samtalerne i mine lokaler på Nymøllevej 50 i Lyngby.

Savner du rum til dig selv og dit lederskab?

Så book et 1:1 ledercoachingforløb og lad mig hjælpe dig med at få styr på hverdagens udfordringer og sætte fut under din selvudvikling!


Kontakt mig her