1:1 coaching, workshops og udviklingsforløb indenfor

Stresshåndtering

Fra kaos til balance i arbejdslivet

Personligt lederskab

Teamudvikling

Samarbejde, kommunikation og arbejdsglæde

Jeg hjælper ledere og teams med at blive den bedste udgave af sig selv - og derigennem skabe bedre resultater og større balance.

Jeanette er coach, underviser og proceskonsulent med 16 års erfaring indenfor udvikling af ledere, specialister og teams i en række store og små virksomheder i Danmark. Hun er uddannet cand.merc. i Human Resource Management, ledelsescoach og integrativ psykoterapeut.

I forbindelse med vores fokus på at vores medarbejdere får det rigtige ”brændstof” til bedre at kunne agere i en præstationsorienteret virkelighed og tackle udfordringer, pres og livsfaser søsatte vi gå-hjem-møder om mental robusthedstræning, som Jeanette Hesthaven designede og faciliterede.

Disse inspirationsmøder gav os en fælles referenceramme for at italesætte og drøfte, hvordan vi har fokus på og arbejder med at sikre rammer, der kan understøtte medarbejdere i til tider pressede situationer. Jeanette bistod også de medarbejdere, som ønskede individuel sparring. Vi takker Jeanette for indsatsen, som hun bistod professionelt og overbevisende

Jeg har med stor glæde arbejdet sammen med Jeanette ad flere omgange. Jeg har brugt hende som coach og sparringspartner til at definere min egen lederrolle. I løbet af 6 måneder mødtes vi jævnligt, hvor Jeanette delvis underviste mig i forskellige leder-relaterede emner, og hvor jeg samtidigt kunne drøfte konkrete situationer, som jeg var løbet ind i på mit arbejde. Forløbet har hjulpet mig med at definere min egen lederrolle og jeg har fået nogle gode redskaber til at videreudvikle den. Jeg kan varmt anbefale Jeanette som coach.